O programie

Karta Rowerowa ONLINE to nowoczesne narzędzie do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową, przeznaczone głównie dla szkół podstawowych. Program powstał w oparciu o doświadczenie w pracy nauczycielskiej, z myślą zarówno o pedagogach jak i uczniach.

Nauczycielom przygotowującym uczniów do egzaminu na kartę rowerową, platforma ma służyć jako skuteczne narzędzie usprawniające pracę, dzieciom natomiast daje możliwość rzetelnego przygotowania się do części teoretycznej egzaminu, a także pośrednio praktycznej. Jest także doskonałym narzędziem, umożliwiającym wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjne (TIK), wspomagających proces dydaktyczny - można go wykorzystać na lekcjach wychowania komunikacyjnego w ramach lekcji techniki.

Program uwzględnia ewentualne zmiany w przepisach dotyczących przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową, zawiera również odnośniki do ustaw, rozporządzeń regulujących sposób przeprowadzenia takiego egzaminu.
 
Platforma posiada bazę ponad 200 pytań testowych zebranych w 5 kategoriach tematycznych, w tym skrzyżowań z najczęściej występującymi sytuacjami drogowymi. Program składa się z części ćwiczeniowej i egzaminacyjnej. Część ćwiczeniowa tzw. trening jest skuteczną formą nauki  oraz doskonałym sposobem sprawdzenia stanu swojej wiedzy przed egzaminem. Program daje możliwość przygotowywania się uczniów również w domu, po uprzednim ustaleniu przez nauczyciela dostępu do platformy. Część egzaminacyjna natomiast pozwala w szybki i łatwy sposób zweryfikować wiedzę uczniów na ostatecznym etapie czyli tzw. właściwego egzaminu, a także w trakcie nauki przeprowadzając próbny egzamin lub kartkówkę. Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru  i uwzględnia treści, o których mowa w Ustawie z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art.41 ust. 1). Program ustala wynik egzaminu w oparciu o zasady zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. 2013 r. poz. 512). Zaletą takiego rozwiązania jak platforma internetowa Karta Rowerowa OnLine jest natychmiastowa ocena egzaminu i szybki dostęp do wszystkich poszczególnych wyników, a także generowanie raportów podsumowujących dany egzamin (zbiorcze wyniki). Również rodzice mają możliwość wglądu do egzaminu dziecka, np. przez jego wydruk.

Program zapewnia wiele wygodnych rozwiązań, ułatwiających pracę nauczyciela i pozwalających na bieżące monitorowanie postępów ucznia poprzez szybki podgląd jego podejść do próbnych egzaminów oraz kartkówek. Są to między innymi :
  • osobne konto i login dla każdego ucznia,
  • wygodny sposób generowania haseł (proste lub złożone),
  • ustalanie czasu trwania egzaminu, wybór ilości pytań, wybór kategorii pytań,
  • trzy warianty wyboru pytań (samodzielny wybór z bazy danych, losowy zestaw pytań taki sam dla każdego ucznia, losowy zestaw pytań inny dla każdego ucznia),
  • możliwość ukrycia czasu pozostałego do końca egzaminu, aby uczeń nie czuł presji,
  • możliwość zaprogramowania egzaminu na konkretną godzinę,
  • możliwość wydruku egzaminu, bazy pytań, zbiorczych raportów,
  • łatwe dodawanie uczniów do systemu i zarządzanie nimi oraz klasami (dodawanie pojedyncze lub  grupowy import z pliku CSV).

Kolejną zaletą programu Karta Rowerowa ONLINE jest to, iż wystarczy zakup jednego programu dla szkoły, ponieważ wszyscy nauczyciele chcący korzystać z platformy posiadają osobne konta.
 
Platforma dostosowana jest do obsługi zarówno przez komputery jak i urządzenia mobilne (tablet, smatfon). Dostępna jest również oficjalna aplikacja Karta Rowerowa ONLINE przeznaczona na urządzenia z systemem Android. Dodatkowo strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL, który gwarantuje, że przesyłane dane są bezpieczne i niemożliwe do przechwycenia przez osoby nieuprawnione.

Istnieje także możliwość darmowego wypróbowania programu przez 14 dni w ograniczonej formie (patrz szczegóły).
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.